Troeven

Bereikbaarheid

Omdat de lessen reeds om 8.10 u. beginnen, vermijden we de echte spits. Maar ook met het openbaar vervoer is het KAE makkelijk bereikbaar:
Op 20 minuten ben je vanaf het station Etterbeek te voet op school. Je kan er ook tram 7 of 25 nemen en afstappen in het premetrostation Boileau, op 100 meter van de school. Dankzij de medewerking van De Lijn is er ‘s morgens en om 16.10 u. een schoolbus van of naar de Druivenstreek. Er zijn verschillende opstapplaatsen in Tombeek, Maleizen, Hoeilaart, Jezus-Eik en Oudergem.
Wie met de metro komt, stapt ofwel af in Thieffry of Pétillon (lijn 5 richting Hermann-Debroux) en gaat dan nog 5 minuten te voet, of stapt af in Montgomery (lijn 1 richting Stokkel) en neemt dan tram 7 of 25 tot het station Boileau.

Zie ook onze wegbeschrijving.
<- Terug naar boven

Brusselse diversiteit

Schoollopen in Brussel, de hoofdstad van Europa, opent je wereld. Multiculturaliteit en meertaligheid zijn hier geen loze begrippen. Musea, bioscoop, toneel, internationale instellingen, bezienswaardigheden … liggen binnen handbereik.

 

chocoladefabriek

Het hoge niveau van de lessen Frans is gekend, maar wij waken erover dat ook het niveau van de Nederlandse taalvaardigheid hoog blijft. Op het KA Etterbeek lopen er nog veel Nederlandstaligen school. Het Nederlands is en blijft de voertaal. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel kent door de verschillende thuistalen van de leerlingen een extra uitdaging. Ons taalbeleid bestaat er o.a. in om via onze contacten met de basisscholen te verifiëren of de nieuw ingeschreven leerlingen voldoende taalvaardig zijn.
Een taaltest nog afgenomen in augustus en de bevindingen van de leerkrachten verduidelijken het beeld. Dit alles wordt verwerkt in een individuele taalfiche waarop de taalsterktes en -zwaktes worden weergegeven.

Door een vernieuwde aanpak in heterogene klassen en twee uur extra Nederlands versterken wij de taalvaardigheid van alle leerlingen. Leesbuddy’s en inhaallessen worden ingeschakeld voor de remediëring.
<- Terug naar boven

De cultuurcel COS

Cultuurparticipatie is belangrijk. Maandelijks worden er vrijblijvend, buiten de lesuren, culturele activiteiten georganiseerd voor de geïnteresseerde leerlingen en leraren: museumbezoek, bijwonen van opera-, toneel- en dansvoorstellingen … Zo ontdekken onze leerlingen het rijke cultuuraanbod in Brussel.
<- Terug naar boven

 Een hart voor exacte wetenschappenlabo

 De lessen wetenschappen worden gegeven in een nieuwe vleugel. De vier eigentijdse laboratoria, de drie preparatielokalen, het doelmatig gebruik van ICT, het buitengewone didactische materiaal en de expertise van het team, alsook het werkplekleren in de laboratoria van de VUB en de Erasmus Hogeschool voor onze  richting ingenieurswetenschappen (WiiR) dragen bij tot de uitstekende reputatie die het KAE geniet.
  <- Terug naar boven

 

 

Geïntegreerde Werkperiode

Een doordachte opbouw in de organisatie van de GWP’ s betekent een absolute meerwaarde:

 • het 1ste jaar verkent Brussel.
 • het 2de jaar krijgt of een Nederlands taalbad in Terschellingen of een Frans taalbad in Parijs.
 • leerlingen uit het 3de jaar oefenen hun Engelse taalvaardigheid en trekken naar Londen
 • in het 4de jaar staat avontuurlijk kamperen in de Spaanse Pyreneeën op het programma.
 • het 5de jaar bezoekt een culturele hoofdstad. Rome, Barcelona en Berlijn zijn dit jaar gepland.
 • het 6de jaar maakt een cultuurhistorische reis door Griekenland, participeert aan een wetenschappelijk project (astronomie en vulkanologie) dat in Tenerife doorgaat of krijgt een taalbad in Sevilla.
 • voor de studierichtingen toerisme, humane wetenschappen en sportwetenschappen worden specifieke GWP’s georganiseerd.

<- Terug naar boven

Groene campusDe troeven van het KAE op een rijtje

De gebouwen staan in een groene oase, restanten van het park dat ooit rond het landhuis van de familie Anspach - het “pavillion de Linthout” - werd aangelegd.
<- Terug naar boven

Herinneringseducatie

Onverdraagzaamheid, racisme en gebrek aan respect hebben eerder Europa geteisterd. Al dat leed mag niet vergeten worden. Een bezoek aan de slagvelden van WO I, het Fort van Breendonk en aan de Dossinkazerne in Mechelen behoren daarom tot de vaste extra muros activiteiten.
<- Terug naar boven

ICT-infrastructuur

Met hun persoonlijke login en toegangscode krijgen de leerlingen, via om het even welke PC, toegang tot ons netwerk en het web. Via ons digitaal leerplatform (Smartschool) maken we onze leerlingen vertrouwd met de ICT-technologie en bent u als ouder dagdagelijks op de hoogte van de digitale agenda en het digitale puntenboek. Bijna alle lokalen zijn voorzien van een beamer en de school is uitgerust met een draadloos netwerk.
<- Terug naar boven

Individuele leerlingenkastjes

Een te zware boekentas is bijzonder slecht voor de rug. Leerlingen zijn geen ezels en hoeven niet elke dag met al hun boeken naar school te komen. Daarom kan men een kastje huren waarin men persoonlijke spullen veilig kan opbergen.
<- Terug naar boven

Leerlingbegeleiding

Elke leerkracht is sowieso een “groene” leerkracht. De leerlingen kunnen voor hun socio- en emotionele problemen ook steeds terecht bij de leerlingenbegeleider van de graad. Leerlingen met studieproblemen worden bovendien geholpen door een studiebegeleider. Door het maandelijks overleg met het CLB zorgen we voor een regelmatige opvolging van leerlingen die het wat moeilijk hebben.
<- Terug naar boven

Leerlingvolgsysteem

Van elke leerling stellen wij een pedagogisch dossier samen. Hierdoor kunnen we nauwlettend de onderwijsloopbaan, de ontwikkeling en de evolutie van de individuele leerling in kaart brengen.
<- Terug naar boven

Leren leren

Om de overgang van de basisschool te vergemakkelijken ondersteunen wij veel leeractiviteiten. In de heterogeen samengestelde klassen wordt de studieuze sfeer versterkt en leren de leerlingen elkaar te helpen. In de eerste graad worden de leerlingen met wat achterstand bijgewerkt door een wekelijkse inhaalles voor wiskunde, Frans of Engels. Alle leraren besteden aandacht aan het aanleren van de juiste studiehouding. En ruim voor het begin van de examens biedt het EX-team omkadering bij de planning van de voorbereiding. Bovendien is er nog een fulltime studiebegeleider die leerlingen ondersteuning biedt bij het ‘leren leren’.
<- Terug naar boven

Ligging en infrastructuur

 •   Vier superuitgeruste laboratoria
 •   Een eigen sporthal
 •   Een vernieuwd multimedialokaal, multimedia computers die permanent ter beschikking van de leerlingen staan
 •   Goedgevulde en bijgehouden bibliotheken voor Nederlands, Engels, Frans en Duits
 •   De nabijheid van de VUB laat toe dat wij regelmatig gebruik maken van hun infrastructuur

 

uitrusting

 

 

 

 

 

<- Terug naar boven

Maximumfactuur

Ook al gaan we omzichtig te werk, onderwijs is niet gratis. Onder het motto “goede rekeningen maken goede vrienden” laten wij reeds in juni weten hoeveel het volgende schooljaar precies zal kosten. Onder voorbehoud van uitzonderlijke gevallen moet u in de loop van het jaar niets extra meer betalen.
Het huurgeld voor de handboeken en de werkschriften, het sport T-shirt, de fotokopieën, de intra en extra muros activiteiten, de sportdag, de schoolagenda, het gebruik van Smartschool met afzonderlijke login voor leerlingen en ouders … zijn verrekend.

Enkel het huurgeld voor het leerlingenkastje, de kosten voor de GWP en de bijdrage voor het openbaar vervoer bij uitstappen zijn niet inbegrepen.
<- Terug naar boven

Medische en psycho-sociale begeleiding

We doen een beroep op de expertise van het CLB (centrum voor leerlingenbegeleiding) wanneer wij problemen detecteren waar we zelf geen passende remediëring voor vinden. Maandelijks overlegt de cel leerlingenbegeleiding om een optimale opvolging te garanderen. De eigen werkgroep leerstoornissen zorgt voor meer begrip, aandacht en ondersteuning van leerlingen met een leerstoornis. Deze leerlingen zijn niet dom, ze leren eenvoudigweg anders en hiermee houden wij rekening op het KAE.
<- Terug naar boven

MOS en GOS

 hortensiatuin De opvoeding rond Milieu en Gezondheid Op School is een belangrijk aandachtspunt. Leerlingen en leerkrachten bundelen hun ideeën en krachten. Het   MOS-team wil de afvalberg op school verminderen, bewuster leren afval sorteren en ophalen … Ook de verkeersveiligheid ligt ons nauw aan het hart.

  Het GOS-team neemt tal van initiatieven om een gezonde levensstijl en meer bewegen te promoten. Duurzame ontwikkeling door zuinig om te gaan       met ons leefmilieu en “mens sana in corpore sano” zijn belangrijke aandachtspunten op het KAE. Zo fietsen de leerlingen uit sportwetenschappen naar de sportinfrastructuur van de VUB.
  <- Terug naar boven

 

Projecten

Wij moedigen onze leerlingen aan om deel te nemen aan allerlei olympiades (aardrijkskunde, biologie, chemie, fysica, wiskunde …) , debatten en essaywedstrijden. Het is belangrijk dat jongeren ambitieus zijn en kunnen inschatten hoever ze staan ten opzichte van leeftijdsgenoten. Het is een troef om zijn sterktes en zwaktes snel te leren kennen. Zo wint men aan zelfvertrouwen.

Projecten als TOS (techniek op school), t@@lr@pstages, Dag van de Mondiale vorming, Red Nose Day … en onze toneelkring moedigen de creativitoperaeit, de verantwoordelijkheids- en ondernemingszin aan. Sedert dit schooljaar is er ook een koor actief.

Door deel te nemen aan het leesfeest en de gedichtendag, alsook door in te spelen op de actualiteit, door de schrijfkern van Amnesty International en door ons Plan International kind willen wij onze leerlingen boeien voor wat er vandaag de dag leeft.
<- Terug naar boven

Een hart voor meertalig onderwijs

Naast Nederlands, Frans, Engels en Duits (3 u. per week) krijgen onze leerlingen in de studierichting moderne talen ook Spaans (2u. per week). VIJF talen! Ons T@@lent-project in 5 en 6 moedigt leerlingen aan om een positieve keuze te maken voor een taalrichting. In deze richting komt ook het werkplekleren en competentiegericht onderwijs aan bod.
<- Terug naar boven

Participatie

‘Samen school maken’ is het uitgangspunt. De verkozen ouders en personeelsleden vormen de schoolraad. Zij staan de directie bij en adviseren bij de beleidskeuzes. De open en vlotte samenwerking binnen het team, met de ouders (ouderraad), de leerlingen (leerlingenraad) en met de gemeente dragen verder bij tot het democratisch karakter van het KAE.
<- Terug naar boven

Schoolrestaurant

In ons zelfbedieningsrestaurant is er keuze uit een dagschotel en een assortiment broodjes. Koude schotels of vegetarische schotels zijn ook verkrijgbaar, maar moeten vooraf worden besteld. De maaltijden worden in “koude lijn” geleverd door Agape, de centrale keuken van de Scholengroep Brussel. Op school worden de gerechten dan verder bereid. Dit procedé garandeert een optimale versheid en beantwoordt aan zeer hoge hygiënische criteria.
<- Terug naar boven

Een uitzonderlijk en evenwichtig studieaanbod

Aan het KAE kunnen de leerlingen nog 7+1 uur wiskunde volgen. Grieks-wiskunde en economie-wiskunde vind je lang niet overal. Onze studierichting sportwetenschappen is uniek in het Brusselse gewest.

Je kan op het KAE terecht voor economie-talen met 3 of met 5 uur wiskunde. Kies je voor 3u. wiskunde, dan krijg je ook 2u. Spaans per week. Ons lestijdenpakket maakt het mogelijk dat studierichtingen gescheiden les hebben, waardoor wij kwaliteitsgericht werken.
<- Terug naar boven

Veiligheid en gezondheidopen dag

We nemen vele initiatieven om de gezondheid en veiligheid van onze leerlingen en personeelsleden te verbeteren; jaarlijkse brandoefeningen, duidelijke evacuatieroutes en personeelsleden die EHBO-cursussen en brandinterventie-opleidingen volgen.

Wij beperken het gebruik van zoete dranken op school en voorzien verscheidene waterfonteinen en zuivelautomaten. Het CLB doet gratis medische onderzoeken, zorgt voor vaccinaties en waakt via de preventieve gezondheidszorg over de groei en ontwikkeling van de jongeren.
<- Terug naar boven