Bijzondere Wetenschappelijke Vorming (zevende jaar)

  • 24 mei 2018

Je bent klaar met de secundaire school, je ambieert een academische opleiding en je wetenschappelijke voorkennis is te beperkt. Wat nu?

  • Schrijf je in voor het 7de jaar bijzondere wetenschappelijke vorming
  • Verlies geen kostbaar studiekrediet
  • Werk die basiskennis wetenschappen bij

Wij bereiden je voor op die droomopleiding.

Vanaf volgend schooljaar richt Scholengroep Brussel in samenwerking met het GO! Atheneum Etterbeek en de Vrije Universiteit Brussel (VUB) het jaar  Bijzondere Wetenschappelijke Vorming (BWV) in. Dit is een voorbereidend jaar op het hoger onderwijs bedoeld voor studenten die in het secundair onderwijs een richting met minder wiskunde en wetenschappen volgden, maar in het hoger onderwijs alsnog kiezen voor een wiskundig-wetenschappelijke richting.

In dit zevende jaar ASO wordt de leerstof van de derde graad Wetenschappen-Wiskunde onderwezen. Zo worden tekorten in de vooropleiding weggewerkt en begint de student nadien - met meer kans op succes en zonder aan het studiekrediet te raken - aan studies zoals bio-ingenieurswetenschappen, architectuur, biomedische wetenschappen, chemie, fysica, geneeskunde, industriële wetenschappen, informatica, militaire school, piloot, toegepaste economische wetenschappen, psychologie, handelsingenieur, wiskunde ...  Een overzicht van de voorlopige lessentabel:

Basisvorming

Uren per week

chemie

4

fysica

4

wiskunde

16

biologie of informatica

2

academisch Nederlands

2 of 4

 

De lessen vinden plaats op de campus én in de labo’s van de VUB en worden gegeven door leraren van het GO! Atheneum Etterbeek en assistenten van de VUB. De studierichting BWV is een volwaardig zevende jaar algemeen secundair onderwijs. Studenten moeten in het bezit zijn van een diploma secundair onderwijs en krijgen een attest van regelmatige lesbijwoning.

Interesse? Contacteer ons snel via directie@kaetterbeek.be: er zijn maximum 24 plaatsen beschikbaar. Meer info en het verder verloop vind je later op www.kaetterbeek.be.